Velkommen til vores moderne fitnesscenter. Alle maskiner er fra førende leverandører på markedet og er løbende vedligeholdt.
 
Priserne for medlemskab er: 1 år 1300 kroner, 1/2 år 800 kroner, 1/4 år 500 kroner eller 1 måned 175 kroner. 


RETNINGSLINJER

Fitnesscenteret er kun for medlemmer. Medlemskab kan tegnes af personer, der minimum er 14 år. Unge på 13 år kan tegne medlemskab, men må kun træne i motionsafdelingen, og altid i samvær med en betalende voksen over 18 år.

Nøglebrikken er personlig. Den enkelte bruger skal altid tjekke ind og ud.

Anvend indendørssko, og gerne håndklæde til at sidde på. Berøringsfladerne på maskiner og andet udstyr sprittes af efter brug.

Bar overkrop accepteres ikke i centret.

Efter endt brug skal redskaber sættes på plads. 

Centret benyttes på eget ansvar.

Overtrædelse af retningslinjerne kan medføre bortvisning og eksklusion uden refundering af kontingent.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Guidelines

 

The fitness center is for members only. Membership can be signed by persons who are at least 14 years old. Young people aged 13 can sign up for membership, but only train on the cardio machines, and always in company with a paying adult.

 

The key tag is personal. The individual user must always check in and out.

 

Use indoor shoes (shoes that have not been used outside) and preferably a towel to sit on. The contact surfaces of the machines and other equipment have always to be wiped down with disinfectant spray and paper after use.

 

Naked torso is not accepted in the center.

 

After use, equipment must be put back in place. 

 

The use of the center is at your own risk and responsibility.

 

Violation of these guidelines may result in exclusion without refund of fees.