Retningslinjer for STG Fitness
 
 
- Medlemskab kan tegnes af personer, der minimum er 14 år. Dispensation herfor kun iflg. aftale med motionsudvalget.


- Nøglebrikken er personlig! Misbrug medfører bortvisning uden refundering af kontingent, samt 1/2 års karantæne fra centret.
 

- Skiftetøj, indendørssko og håndklæde skal medbringes, som skal anvendes under træning til at sidde på og aftørring af maskiner. Det er IKKE tilladt at træne i arbejdstøj/sko. Aftør maskinerne efter brug.

 
- Det er ikke tilladt, at børn og tilskuere opholder sig i motions-centret (medlemmers børn dog undtaget, men disse må IKKE benytte/opholde sig i redskaberne).
 

- Anvisninger fra centrets instruktører/hal personale og motions-udvalg skal følges.

 
- Støjende og larmende adfærd tolereres ikke.
 

- Bar overkrop accepteres ikke i centret.
 

- Præstationsfremmende stoffer må ikke benyttes af centrets medlemmer. Overtrædelse medfører øjeblikkelig eksklusion, uden refusion af kontingent.
 

- Medlemmer af centret skal til enhver tid stille sig til rådighed for mulig dopingkontrol.

 
- Efter endt brug skal redskaber sættes på plads.
 
 
- Overtrædelse af ovennævnte ordensregler kan medføre bortvisning og uden refusion af kontingent.
 
 
- Motionscentret har begrænset åbningstider i uge 29 og 30. Derudover er der lukket den 24., 25. og 26. December, samt den 1. Januar (ingen godtgørelse)
 
 
- Centret benyttes på eget ansvar.