Foreningens vedtægter kan læses ved at klikke her: /cms/clubstgmotion/ClubImages/Vetaegter.docx